Hofbeek Kantoren en Advies

Waar voeg ik iets toe

Strategische stappen zetten, onderhandeling uit handen nemen, aan zaken denken waar u wellicht nog niet aan gedacht heeft; daar ben ik goed in.

Adviseren over o.a. de kwaliteit, uitstraling, duurzaamheid, energiegebruik, indelingsmogelijkheden, contractanalyse van uw vastgoed, daarvoor kunt u een beroep op mij doen! Niet de standaardvoorstellen van een bedrijfsmakelaar maar een onafhankelijk advies waar u iets aan heeft! Ik geef u mijn deskundige visie, opdat u vervolgens zelf een gedegen, afgewogen keuze kunt maken.

U kunt mij inzetten voor deelopdrachten, maar natuurlijk kan ik u ook een totaalpakket aanbieden en alles uit handen nemen. Met mijn kennis en ervaring ben ik geen eendagsvlieg, ik ga voor continuïteit in de samenwerking met al mijn relaties! En ik breng altijd mijn uitgebreide netwerk mee. Bovendien heb ik in mijn werk maar één belang: uw belang!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
550